Zaplacením kurzovného potvrzujete svůj souhlas s těmito storno podmínkami.

Storno podmínky jsou odlišně stanovené pro výtvarné kurzy a kreativní pobyt v Choceradech.

Zruší-li objednatel výtvarný kurz, na něž je přihlášen, je povinen uhradit storno poplatky:

a) více jak 72 hodin do zahájení kurzu………………..bez poplatku
b) 48 až 72 hodin do zahájení kurzu …………….……storno poplatek ve výši 30 % z ceny kurzu
c) 24 až 48 hodin do zahájení kurzu …………………..storno poplatek ve výši 60 % z ceny kurzu
d) méně než 24 hodin do zahájení kurzu……………...storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu

Zruší-li objednatel kreativní pobyt, na něž je přihlášen, je povinen uhradit storno poplatky:

a) více jak 30 dní před začátkem pobytu………………storno poplatek ve výši 10 % z uhrazené ceny 
b) 14 až 29 dní před začátkem pobytu………………....storno poplatek ve výši 50 % z uhrazené ceny 
c) méně než 14 dní před začátkem pobytu…………….storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené ceny

Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení e-mailové zprávy. V případě, že objednatel zajistí za sebe náhradního účastníka kurzu, nebo pobytu, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek.

V případě zrušení účasti ze zdravotních důvodů, které bude doložené potvrzením od lékaře, bude objednateli vráceno kurzovné v plné výši.